หมายเลขโทรศัพท์ภายในใหม่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ตึก+อาคาร
  พพร.1
  พพร.2
  กันตะบุตร
  จักษุ โสต ศอ นา สิก
  44กรุณา
  ศูนย์สุขภาพเมือง
  เรือนเชลแมน
  ผู้ป่วยนอก
  50 ปีแม่และเด็ก
  อายุรกรรม
  สำนักงานอายุรกรรม
  ศัลยกรรม
  ตึกไอซียูศัลยกรรมเก่า
  รังสีและผ่าตัด
  อำนวยการ
  มหิดล
  เภสัชกรรม
  พยาธิกายวิภาค
  อาคารเก็บศพ
  ศูนย์จ่ายกลาง
  โภชนาการ
  พิษณุไมตรี
  ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ
  พัสดุการแพทย์
  พัสดุทั่วไป
  ซักฟอก
  กองทุนขยะ
  อาคารจอดรถ
  โรงอาหารโรงพยาบาล
  หัตถเวช
  ซ่อมและบำรุงรักษา
  เรือนฟ้ามุ่ย
  บำบัดน้ำเสีย
  โรงยิม
  รักษาความปลอดภัย
  ถนอม บุญผิน
  วิทยาลัยพยาบาล
  ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)
  อาคารสนับสนุนบริการ
  อาคารอุบัติเหตุ (ER ใหม่)
  ศูนย์สุขภาพเมือง (รพ.รังสีรักษา)

สำหรับเจ้าหน้าที่
User :
Pass :
กรุณาระบุสิ่งที่ต้องการค้นหา เช่น ชื่อหน่วยงาน สั้น ๆ เป็นต้น
 

อาคาร : เภสัชกรรม    |  ส่งออกเป็นไฟล์ Excel

หน่วยงาน ชั้น หมายเลขใหม่ หมายเลขเดิม หมายเหตุ
ผลิตและจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อ (ห้องล้างขวด) 1 22101
ผลิตและจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อ (ห้องผสมยา) 1 22102 2245
คลังเวชภัณฑ์(ยาน้ำ) 1 22103
คลังเวชภัณฑ์(คอมพิวเตอร์) 1
หัวหน้าคลังเวชภัณฑ์ 1
ห้องเภสัชกร 1 22106 2253
คลังเวชภัณฑ์(ตรวจรับเวชภัณฑ์) 1
คลังเวชภัณฑ์(ยาเม็ด) 1 22108
ห้องผลิตยาปราศจากเชื้อ(ห้องเภสัชกร) 1 22109
ห้องผลิตยาปราศจากเชื้อ 2 22201 2243
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกร 2 22202
ธุรการเภสัชกรรม 2 22203 2240
ธุรการเภสัชกรรม (โทรสาร) 2 22204 2241
งานจัดซื้อเวชภัณฑ์ 2 22205 2258
งานจัดซื้อเวชภัณฑ์ 2 22206
งานจัดซื้อเวชภัณฑ์ (โทรสาร) 2 22207
ห้องประชุม 3 22301
ห้องผลิตยาทั่วไป 3 22302 2244
ห้องผลิตยาทั่วไป 3 22303 2254
ห้องทำงานเภสัชกรงานบริบาล 3 22304