หมายเลขโทรศัพท์ภายในใหม่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ตึก+อาคาร
  พพร.1
  พพร.2
  กันตะบุตร
  จักษุ โสต ศอ นา สิก
  44กรุณา
  ศูนย์สุขภาพเมือง
  เรือนเชลแมน
  ผู้ป่วยนอก
  50 ปีแม่และเด็ก
  อายุรกรรม
  สำนักงานอายุรกรรม
  ศัลยกรรม
  ตึกไอซียูศัลยกรรมเก่า
  รังสีและผ่าตัด
  อำนวยการ
  มหิดล
  เภสัชกรรม
  พยาธิกายวิภาค
  อาคารเก็บศพ
  ศูนย์จ่ายกลาง
  โภชนาการ
  พิษณุไมตรี
  ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ
  พัสดุการแพทย์
  พัสดุทั่วไป
  ซักฟอก
  กองทุนขยะ
  อาคารจอดรถ
  โรงอาหารโรงพยาบาล
  หัตถเวช
  ซ่อมและบำรุงรักษา
  เรือนฟ้ามุ่ย
  บำบัดน้ำเสีย
  โรงยิม
  รักษาความปลอดภัย
  ถนอม บุญผิน
  วิทยาลัยพยาบาล
  ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)
  อาคารสนับสนุนบริการ
  อาคารอุบัติเหตุ (ER ใหม่)
  ศูนย์สุขภาพเมือง (รพ.รังสีรักษา)

สำหรับเจ้าหน้าที่
User :
Pass :
กรุณาระบุสิ่งที่ต้องการค้นหา เช่น ชื่อหน่วยงาน สั้น ๆ เป็นต้น
 

อาคาร : พยาธิกายวิภาค    |  ส่งออกเป็นไฟล์ Excel

หน่วยงาน ชั้น หมายเลขใหม่ หมายเลขเดิม หมายเหตุ
ธุรการพยาธิกายวิภาค 1 ย้ายไปพิษณุไมตรี
งานเซลล์วิทยา 1 ย้ายไปพิษณุไมตรี
โทรสาร 1 ย้ายไปพิษณุไมตรี
ห้องศัลย์พยาธิ 1 ย้ายไปพิษณุไมตรี
ห้องย้อมพิเศษ 1 ย้ายไปพิษณุไมตรี
ห้องพักนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ย้ายไปพิษณุไมตรี
ห้องพยาธิแพทย์ 2 ย้ายไปพิษณุไมตรี
ห้องพยาธิแพทย์ ห้อง 1 2 ย้ายไปพิษณุไมตรี
ห้องพยาธิแพทย์ ห้อง 2 2 ย้ายไปพิษณุไมตรี
หัวหน้ากลุ่ม่งานพยาธิวิทยากายวิภาค 2 ย้ายไปพิษณุไมตรี