หมายเลขโทรศัพท์ภายในใหม่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ตึก+อาคาร
  พพร.1
  พพร.2
  กันตะบุตร
  จักษุ โสต ศอ นา สิก
  44กรุณา
  ศูนย์สุขภาพเมือง
  เรือนเชลแมน
  ผู้ป่วยนอก
  50 ปีแม่และเด็ก
  อายุรกรรม
  สำนักงานอายุรกรรม
  ศัลยกรรม
  ตึกไอซียูศัลยกรรมเก่า
  รังสีและผ่าตัด
  อำนวยการ
  มหิดล
  เภสัชกรรม
  พยาธิกายวิภาค
  อาคารเก็บศพ
  ศูนย์จ่ายกลาง
  โภชนาการ
  พิษณุไมตรี
  ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ
  พัสดุการแพทย์
  พัสดุทั่วไป
  ซักฟอก
  กองทุนขยะ
  อาคารจอดรถ
  โรงอาหารโรงพยาบาล
  หัตถเวช
  ซ่อมและบำรุงรักษา
  เรือนฟ้ามุ่ย
  บำบัดน้ำเสีย
  โรงยิม
  รักษาความปลอดภัย
  ถนอม บุญผิน
  วิทยาลัยพยาบาล
  ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)
  อาคารสนับสนุนบริการ
  อาคารอุบัติเหตุ (ER ใหม่)
  ศูนย์สุขภาพเมือง (รพ.รังสีรักษา)

สำหรับเจ้าหน้าที่
User :
Pass :
กรุณาระบุสิ่งที่ต้องการค้นหา เช่น ชื่อหน่วยงาน สั้น ๆ เป็นต้น
 

อาคาร : ศูนย์สุขภาพเมือง (รพ.รังสีรักษา)    |  ส่งออกเป็นไฟล์ Excel

หน่วยงาน ชั้น หมายเลขใหม่ หมายเลขเดิม หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์ 1 61101
ศูนย์ประสานงาน 1 61102
ธุรการ 1 61103
เวชระเบียน 1 61104
ห้องจ่ายยา 1 61105
ห้องเจาะเลือด 1 61106
การเงิน 1 61107
จุดคัดกรองผู้ป่วย 1 61108
จุดรับใบยา 1 61109
ห้องฉีดยา 1 61110
ห้องตรวจ 1 1 61111
ห้องตรวจ 2 1 61112
ห้องตรวจ 3 1 61113
ห้องตรวจ 4 1 61114
ห้องตรวจ 5 1 61115
ทันตกรรม 1 61116
ประชาสัมพันธ์ ทันตกรรม 1 61117
ห้อง Lab 1 61118
ห้องอาหาร 1 61119
ผู้บริหาร ลอย 61120
ห้องทันตแพทย์ ลอย 61121
ห้องพักแพทย์ ลอย 61122
ธุรการ ลอย 61123
ธุรการ ลอย 61124
Fax ลอย 61125
บันทึกข้อมูล ลอย 61126 61124
จุดคัดกรอง Wellbaby ลอย 61127 61122
ห้องฉีดยา Wellbaby ลอย 61128
ห้องพักแพทย์ 3 61130 61121
ห้องประชุม 3 61131