รายชื่อคลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ปี 2563 ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

คลินิก สถานที่ตั้ง(หรือบริเวณใกล้เคียง) วัน เวลา ทำการ โทรศัพท์
1 คลินิกวสันต์ - สอางค์การแพทย์ ตรงข้ามไนท์บาร์ซา จ-ศ 11.00-13.00 น. , 17.30-20.00น. , ส. 9.00-13.00 น. , 17.00-20.00น. ปิดวันอา 055-252927                                   
2 คลินิกแพทย์วสันต์-แพทย์สอางค์ ถนนสิงหวัฒน์ ปากซอย7 ก่อนถึงตลาดบ้านคลอง จ-ส 12.00 - 20.00 น.  ปิดวันอา 055-242138
3 คลินิกแพทย์หญิงสุนี ถนนหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี      จ-ศ 17.30-20.30น. , ส. 9.30-13.00 น. ปิดวันอา 055-301715             
4 คลินิกยุทธนาการแพทย์ เยื้องอาคารลิไท จ-ศ 12.00-13.00 น , 17.30-20.30 น. , ส. 9.00-12.00 น. , 17.30-20.00 น.  055-225055                  
5 คลินิกนายแพทย์วิรัช วงเวียนหอนาฬิกา                            จ-ศ 7.30-8.20 น. , 18.00-20.30 น. , ส-อ 7.30-13.00 น. , 18.00-20.30 น. 055-258439                           
6 คลินิกนายแพทย์ดนัย สี่แยกไฟแดงสุรสีห์ จ-ศ 17.30-20.30 น. , ส. 9.00-12.00 น. และ 17.30 - 20.00 น. 055-225133
7 คลินิกแพทย์จิรนันท์ – สันติ สามแยก รร.สาธิต มน. จ-ศ 17.30-20.00 น. , ส. 09.00-12.00 น. , 17.30-20.00 น. , อา 9.00-12.00 น. 055-210764                       
8 คลินิกแพทย์พัลลภ / นุสรา ห้าแยกสุรสีห์             จ-ศ 12.00-13.00 น. , 17.30-20.30 น. , ส-อ 9.00-13.00น. 062-7402511                               
9 คลินิกแพทย์ชาติชาย-วรรณา ทางไปแม็คโครใกล้อาคาร  D-TAC      วันธรรมดา 7.30-8.00 น. 12.00-13.00 น. , 17.30-20.30 น. ส-อ 9.00-13.00 น. 055-218231                                    
10 คลินิกแพทย์หญิงพิริยา         ห้าแยกสุรสีห์        จ-ศ ,อา 18.00-20.00 น. , เสาร์ 10.00-13.00 น. 055-232266                        
11 คลินิกแพทย์หญิงฐิติกาญจน์    ทางไปวัดสระไม้แดง จ-พ-ศ และ เสาร์-อา 17.30-20.00 น. 081-5333787                                  
12 คลินิกแพทย์สาวิตรี        ห้าแยกสุรสีห์               จ - ศ 17.00-20.00 น. 089-8583618                                    
13 สี่แยกคลินิกการแพทย์  (แพทย์ทรงยศ)     สี่แยกวัดจตะวันตก        วันราชการ 17.00-20.00น. , วันหยุดราชการ 9.00 - 12.00 น. 055-230956                        
14 คลินิกแพทย์สุจรี   หมู่บ้านอำพรแลนด์ เข้าทางตลาดเสือลากหาง อ.วังทอง จ - อา 17.30-20.00 น.  081-6513721
15 จำนงค์การแพทย์คลินิก    ตลาดโคกมะตูม           จ-ส 8.00-13.00 และ 17.00-18.00 น. , อาปิด 055-302397
16 คลินิกแพทย์วิบูล อำเภอวัดโบสถ์    จ-ศ 17.00 - 20.00 น. , เสาร์ - อา 9.00 - 15.00 น. 055-361102
17 คลินิกแพทย์หญิงกาญจ์รวี อยู่เยื้อง ธ.กรุงไทย.สาขาพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ-ศ 17.00-20.00 น. , ส. 08.30-12.30น.   081-2573757
18 คลินิกแพทย์ภูมินทร์ ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์(ก่อนถึงแยกบายพาสแสงดาว) จ - เสาร์ 18.00-20.00 น. 089-4376190
19 คลินิกแพทย์ไกลตา ถนนบรมไตรโลกนารถ จ-ศ 17.00-20.00 น. , ส-อา 8.00-20.00 น.  055-252676
20 คลินิกแพทย์ศรัญญา ถนนสีหราชเดโชชัย จ-ศ 7.00-8.00 น. , 17.00 - 20.00 น. , เสาร์ - อา 9.00-20.00 น. 055-216889
21 คลินิกแพทย์หญิงธิติมา 99/55 หมู่ 8 ตำบลบึงพระ จ-อา 17.00-20.00 น. 099-2485565
22 คลินิกแพทย์วรวรรณ-พงษ์พันธ์ ถนนพญาเสือ จ-ศ 7.00-8.00 น. , 17.00-20.00 น. , ส 9.00-12.00 น. ,17.00-20.00 น. อา 17.00-20.00 น. 091-0317818
23 คลินิกแพทย์หญิงหทัยชนก ตลาดวังทอง จ-ศ 12.05-12.55 น. , 16.35-20.00 น. , ส-อา  9.00-17.00 น. 081-7857793
24 คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงกนกนันท์ ถ.ไชยานุภาพ ก่อนถึง ภัทธารารีสอร์ท จ-ศ 17.00-20.00 น. , ส-อา 9.00-12.00 น. , 17.00-20.00 น. 091-8431478
25 คลินิกแพทย์พุฒิรักษ์ ถ.พิษณุโลก-พรหมพิราม ตรงข้ามสบายสบายลิสซึ่ง จ-ศ 17.00-19.30 น. , อา 9.00-19.30 น. หยุดทุกวันเสาร์และนักขัตฤกษ์ 062-9267928
26 คลินิกแพทย์จอมขวัญ หมู่บ้านอำพรแลนด์ ต.สมอแข จ-อา 17.00-20.00 น. 085-1466363
27 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรกรรมแพทย์จักรกฤษณ์   สนามกีฬากลาง ติดกับก๋วยเตี๋ยวปลาสาขา 2   จ-ศ 17.30-20.30 น. , อา 9.00-12.00 น. 091-0251495
28 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมกุมารแพทย์หญิงพัชรินทร์ ติดกับปั๊มเซลล์ อำเภอวังทอง จ-ศ 17.00-19.00 น. , เสาร์ 13.00-17.00 น. 089-5320804
29 คลินิกธีรวิทย์การแพทย์ ทางไป พิษณุโลก-บ้านกง เจอโลตัส เลี้ยวซ้ายไป 500 เมตร จ-ศ 7.30-08.00 น. และ 17.00-19.00 น. , ส-อา+วันหยุด 7.30-12.00 น. และ17.00-19.00 น. 081-2800300
30 นายแพทย์บริบูรณ์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม เวชศาสตร์ครอบครัว ถนนบึงพระจ ก่อนถึง แอททรีคอนโด ติดซ.นาโพธิ์แดง จ-ศ 7.00-08.00 น. และ 17.00-20.30 น. , ส-อา+วันหยุด 8.00-12.00 น. และ16.00-20.30 น. 091-0252798
31 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมฟื้นฟูแพทย์หญิงปิยรัตน์ ตลาดทรัพย์อนันต์ ติดกับ ร้านธงชัยเครื่องครัว จ-ศ 17.00-20.00 น. , ส 09.00-17.00 น. , อ 9.00-12.00 น. 095-3235789

หมายเหตุ การเข้ารับบริการที่คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สิ่งที่ต้องเตรียมมา และต้องยื่นทุกครั้ง
** บัตรประชาชน / ใบขับขี่ หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ **
ผู้ประกันตนที่เลือกโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาโรคทั่วไป