>>วันที่ 8 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 เพื่อก้าวสู่ชั้น Clinic “ครึ่งทางสู่แพทย์ 7 ดาว” ณ ห้องเอกาทศรถ 9 อาคารสิรินธร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร <<


Share Button