วันที่ 12 มีนาคม 2564 ประชุมโครงการสัมมนาหลักสูตรร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ และ เครือข่ายศูนย์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เวลา 08.30 -16.30 น. ประชุมแบบ ZOOM ณ ห้องแว่นแก้ว อาคารมหิดล รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก


Share Button