กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1 ปี 2565 7 ตำแหน่ง


ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ดาวน์โหลด แบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Share Button