ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างรายคาบ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   เพิ่งได้รับการแก้ไข !


Share Button