ประกาศเลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ของพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา


Share Button