ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา


ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต เปิดเว็บไซต์ https://budhosp.thaijobjob.com หัวข้อ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Share Button