ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 12 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค   เพิ่งได้รับการแก้ไข !


Share Button