ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 12 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และตำแหน่งช่างเครื่องช่วยคนพิการ


Share Button