ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายคาบ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4 (จำนวน 4 ตำแหน่ง)


file.scan11.03.65

Share Button