ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค   เพิ่งได้รับการแก้ไข !


ประกาศรายชื่อ

Share Button