ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 5 ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค และตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย   เพิ่งได้รับการแก้ไข !


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 5 ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค และตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย

Share Button