ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายคาบประจำปี 2565 ครั้งที่ 6 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์


MX-M315NV_20220614_140409

Share Button