ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายคาบประจำปี 2565 ครั้งที่ 7 ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์


MX-M315NV_20220614_140432

Share Button