ขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ


3.1 ขยาย จพ.พัสดุ

Share Button