ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 8 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก และตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาลด้านการนวดไทย


MX-M315NV_20220708_115318

Share Button