ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างรายคาบ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ


MX-M315NV_20220725_115222

Share Button