ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างรายคาบ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 8 ตำแหน่งพนักงานธุรการ


8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ -พนักงานธุรการ

Share Button