ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างรายคาบ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 8 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค


MX-M315NV_20220727_185742

Share Button