ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 8 ตำแหน่งนักโภชนาการ และตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร


MX-M315NV_20220804_185924

Share Button